Times City 2 phòng ngủ sáng 83m2

D/Tích: 83m2
Bán: 3.5 tỷ
Thuê:13 – 14tr đủ đồ

Căn góc 3 phòng ngủ 122m2 Park Hill Premium

D/Tích: 122m2
Bán: 6.8 tỷ
Thuê: 22tr đủ đồ