Times City Park Hill Premium Smart home 2PN 75m2

D/Tích: 74.5m2
Bán: 3.9 tỷ
Thuê: 12.5tr ko đồ – 14.5tr đủ đồ

Căn hộ đập thông góc Times City 196m2

D/Tích: 196m2
Bán: 1x tỷ
Thuê: 35tr đủ đồ

Times City Đập Thông 5 Phòng Ngủ 212m2

D/Tích: 212m2
Bán: 14.5 tỷ full đồ
Thuê: 40tr đủ đồ

Times City T8 1 phòng ngủ view nhạc nước

D/Tích: 53m2
Bán: 2.35 tỷ
Thuê: 9tr ko đồ – 10.5tr full đồ