Times City đập thông 162m2 4 phòng ngủ

D/Tích: 162m2
Bán: 8.8 – 9 tỷ
Thuê: 30tr đủ đồ

Park Hill Premium 2 phòng ngủ 68m2

D/Tích: 68m2
Bán: 3.5 tỷ
Thuê: 14tr đủ đồ – 13tr ko đồ

Times City Park Hill Premium 11 can goc 116m2

D/Tích: 116.6m2
Bán: 6.4 tỷ
Thuê: 19tr ko đồ – 23tr đủ đồ