THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN KHU DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, CÔNG CỘNG VÀ NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG CẨM BÌNH, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

DỰ ÁN KHU DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, CÔNG CỘNG VÀ NHÀ Ở

 TẠI PHƯỜNG CẨM BÌNH, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Thông tin Chủ Đầu Tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Loại bất động sản: Nhà ở liên kế

Vị trí bất động sản: Tổ 4, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản:

Theo Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 13/06/2018 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ thương mại, công cộng và nhà ở tại phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Quy mô của bất động sản:

 • Quy mô khu đất nghiên cứu khoảng 34.866 m2
 • Diện tích đất công trình (nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ (shophouse)) khoảng 9.828,4 m2
 • Tầng cao công trình (nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ (shophouse)): 04 tầng

Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản, thông tin về từng loại mục đích sử dụng: 

 • Diện tích đất xây dựng trung tâm thương mại: 6.690 m2
 • Diện tích đất xây dựng nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ (shophouse): gồm các lô đất SH-01, SH-02, SH-03, SH-04, SH-05, SH-06, SH-07, SH-08: 9.828,4 m2
 • Diện tích đất cây xanh: 1143 m2
 • Đất giao thông hạ tầng kỹ thuật: 17.204,6m2

Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản: thi công theo đúng tiến độ của Dự Án được duyệt.

Hồ sơ pháp lý:

 • Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 13/06/2018 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ thương mại, công cộng và nhà ở tại phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
 • Quyết định số 4340/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất lô A dự án Khu dịch vụ thương mại, công cộng và nhà ở tại phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
 • Giấy phép xây dựng số 710/GPXD-SXD ngày 28/12/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh;
 • Công văn số 607/SXD-QLN&TTBĐS ngày 28/02/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh về việc thông báo đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với các lô nhà từ SH1 đến SH8 thuộc dự án Khu dịch vụ thương mại, công cộng và nhà ở tại phường Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả.

Thỏa thuận về việc cấp bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai (đối với nghĩa vụ bàn giao nhà ở của Chủ Đầu Tư) số MMD201912426820/TTCBL ngày 4/3/2019.

Công văn số 607/SXD-QLN&TTBĐS của Sở xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày 28/02/2019 về việc thông báo đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lại đối với các lô nhà từ SH1 đến SH8 thuộc dự án Khu dịch vụ thương mại, công cộng và nhà ở tại phường Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả.

Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản: Không có

TIN TỨC KHÁC: